Mini Printer Epson

Mini Printer Epson TMT20II-062 USB Térmica
Mini Printer Epson TMT88V834 Paralela USB